vsz nieuws
 

Vrijwilligerswerk en een uitkering

Heeft u een Ziektewet-, WIA-, WAO- of Wajong-uitkering? En wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Dat mag. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. Ook is het een manier om uw sociale contacten te onderhouden. UWV wil wel weten dat u dit doet. Het kan immers iets zeggen over uw mogelijkheden. Geef dus altijd aan ons door dat u vrijwilligerswerk wilt gaan doen.

Voor het doen van vrijwilligerswerk heeft u geen toestemming van UWV nodig. Maar geef het wel altijd aan ons door. Het kan namelijk iets zeggen over uw mogelijkheden om te werken. Heeft u een werkplan? Dan bekijken wij of het vrijwilligerswerk past binnen de afspraken die in uw werkplan staan. 
Als u wordt begeleid door een re-integratiebureau, dan moet u het vrijwilligerswerk ook doorgeven aan uw begeleider.

Geef ook altijd aan ons door als u meer betaald krijgt dan een onkostenvergoeding van € 150 per maand of meer dan € 1.500 per jaar. Bent u 22 jaar of ouder? Dan mag de vergoeding maximaal € 4,50 per uur zijn. Bent u jonger dan 22 jaar? Dan geldt een maximale vergoeding van € 2,50 per uur. Deze bedragen zijn inclusief een eventuele reiskostenvergoeding. Ontvangt u een hogere onkostenvergoeding? Dan gaan wij ervan uit dat u betaald werk doet en geen vrijwilligerswerk. Wij trekken het bedrag dat u heeft ontvangen dan af van uw uitkering. Deze bedragen worden vastgesteld door de Belastingdienst.

Volgens UWV is vrijwilligerswerk:

  • werk waarvoor u niet betaald krijgt en waarvoor u ook geen betaling kunt verwachten (alleen misschien een onkostenvergoeding);
  • werk dat u doet voor een kerk, moskee of een maatschappelijke organisatie zoals een sportvereniging of een bejaardentehuis.

Volgens UWV is het geen vrijwilligerswerk als:

  • u of een ander eerder loon betaald kreeg voor dit werk;
  • de (onkosten)vergoeding hoger is dan het maximale bedrag dat u voor vrijwilligerswerk mag krijgen. Dit is inclusief een mogelijke reiskostenvergoeding.

Als u vrijwilligerswerk doet of wilt gaan doen, geef dit dan aan ons door.

Bron: UWV.nl