vsz nieuws
 

Handreiking inkoop Wmo-hulpmiddelen is vernieuwd

Hulpmiddelen zijn voor mensen met een ziekte of beperking essentieel om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen. Gemeenten verstrekken veel van deze voorzieningen onder de Wmo en maken hiervoor afspraken met leveranciers. In het verleden ging hierbij het nodige mis. De nieuwe Handreiking inkoop hulpmiddelen moet hierin verbetering brengen. Dat meldt VNG.

Berenschot deed onderzoek naar knelpunten in de hulpmiddelenverstrekking. De aanbevelingen ten aanzien van het gesignaleerde gebrek aan maatwerk, wachttijden en kwaliteitsverschillen tussen gemeenten, zijn meegenomen in een vernieuwde ‘Handreiking inkoop hulpmiddelen’ voor gemeenten.

Bestaande handreiking vernieuwd
Dit heeft er vervolgens toe geleid dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de hulpmiddelenleveranciers en Ieder(in) de bestaande handreiking hebben vernieuwd. Dit in overleg met het ministerie, diverse gemeenten en andere belangenorganisaties, zoals de Dwarslaesie Organisatie Nederland en Spierziekten Nederland.

Meer maatwerk
In de oude versie was hoofdzakelijk aandacht voor de prijs en te weinig aandacht voor vernieuwing. In de nieuwe staat kwaliteit centraal en de bruikbaarheid voor de aanvrager is het uitgangspunt. In de praktijk moet dit er onder meer toe leiden dat belangenbehartigers vanaf begin worden betrokken bij de zorginkoop, er maatwerk wordt geleverd (ook bij complexe aanvragen) en dat er een passende oplossing is als iemand verhuist.

Bron: Support Magazine / VNG