vsz nieuws
 

Werken met een VAISZ-aandoening.

Hoe doe je dat?

Veel mensen met een VAISZ aandoening willen (blijven) werken. Werken geeft een zinvolle bijdrage aan je leven en draagt bij aan je welzijn en geluk. Maar hoe doe je dat: werken met een chronische aandoening?

Zoveel als mogelijk werken

Werk brengt structuur in je leven, draagt bij aan je zelfontplooiing, zorgt voor sociale contacten en geeft je financiële onafhankelijkheid. Goed werk – dat is werk dat bij je past – bevordert ook je welzijn. En het zorgt ervoor dat je minder gezondheidsklachten ervaart. Maar soms wordt je door je ziekte (tijdelijk) belemmerd om te werken. Als je ziekte gevolgen heeft voor het werk, is het van belang om zo vroeg mogelijk in het ziekteproces met je werkgever in gesprek te gaan hoe je kunt blijven werken. Je kunt samen overleggen hoe je je werk het beste kunt blijven uitvoeren of je weer kunt oppakken. Je hoeft je werkgever niet alles te vertellen over je ziekte; je kunt het gesprek hel functioneel houden. Bespreek vooral of je inzetbaar bent en zo ja, voor welke taken. Het is belangrijk dat je werk doet dat bij je past.

Sociale rollen

Betaald werk behoort samen met ‘relatie met de partner’ en ‘relatie met kinderen’ tot de drie belangrijkste sociale rollen, belangrijker dan vrije tijd, reizen en relaties met vrienden. Dit geldt voor iedereen, maar voor mensen met een chronische aandoening heeft elke sociale rol een nog grotere betekenis. Het lijkt erop dat deze rollen nog waardevoller worden als je beseft dat je ze ook kunt verliezen.

Bron: alles van waarde is weerloos. Prof. Dr. A.E.R.C.H. Boonen, hoogleraar maatschappelijke aspecten van reumatische aandoeningen

Werk dat bij je past

Zeker als je net (langdurig) ziek thuis bent geweest is het belangrijk dat je het werk geleidelijk opbouwt. Je wilt vast ook energie overhouden voor je privéleven. Dit betekent niet dat je klusjes moet gaan doen: werk moet niet alleen energie kosten, maar ook opleveren. Om duurzaam inzetbaar te blijven, is het belangrijk dat je met je werkgever zoekt naar werk dat past bij je capaciteiten,, mogelijkheden en wensen. Mocht je je oude werk niet eer kunnen uitvoeren, dan kun je overwegen om je te laten bij- of omscholen, met een financiële bijdrage van je werkgever. Passend werk is maatwerk.

Medewerking van je werk

Niet alle werkgever staat ervoor open om mee te denken wat het beste is voor jou of voor het werk. Het kan zijn dat je in een lastige situatie komt. Als je zelf meer wilt lezen over je rechten, plichten en veranderingen in werk en inkomen bij ziekte, kijk dan op bijvoorbeeld Denkhulpwerkenchronischziek.nl of Uwv.nl

De bedrijfsarts als adviseur

Iedere werknemer heeft recht op toegang tot een bedrijfsarts, ook als je bij een klein bedrijf werkt. Bij deze bedrijfsarts kun je een adviesgesprek, ook als je nog niet bent uitgevallen of met ziekteverlof bent plannen. De bedrijfsarts is een onafhankelijke arts, die kan meedenken over je inzetbaarheid en de belasting vanuit het werk. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om je werkzaamheden aan te passen, of te werken met aangepast kantoormeubilair of andere hulpmiddelen. De bedrijfsarts heeft een adviserende functie richting jou en je werkgever en mag alleen met jouw toestemming informatie aan je werkgever of behandelend arts geven.

In gesprek met de behandelend specialist

Je specialist kan met jou de gevolgen van je aandoening op je werk bespreken. Samen kun je ook bepalen welke behandeling het beste aansluit bij jouw (werkend) leven. Specialisten zien het belang van werk als onderdeel van het behandelplan, maar ze zullen het onderwerp niet altijd zelf aansnijden. Je kan dit dus het beste zelf bespreekbaar maken. Met jouw toestemming kan de specialist ook informatie uitwisselen met de bedrijfsarts.

Hulp van ervaringsdeskundige coach

Er zijn professionals die je vanuit hun eigen ervaring met een chronische aandoening kunnen helpen. Deze ervaringsdeskundige coaches kennen de werk gerelateerde problemen uit eerste hand en weten hoe je je energie kunt managen, zodat je aan het werk kunt blijven. Ze kunnen te tips geven en je helpen om het gesprek met je werkgever te voeren.

Voorkomen: van ziekteverlof richting bijstand

Een arbeidsongeschiktheidsuitkering is bij een VAISZ aandoening niet vanzelfsprekend. Als je twee jaar ziekteverlof hebt gehad, mag je werkgever je ontslaan. Je valt dan onder de Werkloosheidswet en ontvangt een WW-uitkering. De duur van een WW-uitkering is gemaximaliseerd. Als je geen recht meer hebt op een WW-uitkering kom je in de bijstand. Als je een partner hebt met voldoende inkomen, kan het zijn dat je geen recht hebt op bijstand. Voor je financiele onafhankelijkheid is het belangrijk dat het niet zover komt. Wacht niet tot je al meermalen ziek thuis bent geweest, maar ga zo vroeg mogelijk het gesprek aan met je werkgever over passend werk. Het beste is om zoveel als mogelijk aan het werk te blijven.

Acceptatie van je ziekte

Als je een VAISZ aandoening hebt en je kunt niet meer werken zoals je van jezelf gewend bent, kan dat jet het gevoel geven dat je niet meetelt. Praat eens met je specialist over dit gevoel. Die zal bevestigen dat veel mensen met een chronische aandoening dit gevoel hebben en dat het tijd kost om je ziekte te accepteren. Zij of hij kan je tips geven hiermee om te gaan. Mensen met een VAISZ aandoening wie het lukt aan het werk te blijven, zijn vaak heel gemotiveerde werknemers die van grote waarde zijn voor hun werkgever.

Zelfstandig werkenden

Ben je zzp’er, dan moet je zelf maatregelen nemen tegen het risico van ziekte, arbeidsongeschiktheid of (tijdelijk) geen werk, bijvoorbeeld door een verzekering af te sluiten. Je hebt geen achtervang van een bedrijfsarts of afdeling Personeelszaken. Om aan het werk te kunnen blijven, ben je vooral op jezelf  en je netwerk aangewezen. Wel kunnen veel tips voor werknemers ook jou als zzp’er op weg helpen, zoals de adviezen van ervaringsdeskundige coaches die vaak zelf ook zzp’er zijn.

Bron: Aandacht voor RA